Poseta proizvodnim pogonima kompanije Dacia u Rumuniji

0
6581

Dacia u Rumuniji i na ostalim tržištima

Nakon dolaska u Bukurešt, prvo dešavanje u našem programu je bilo izglaganje Generalnog Direktora Renault Rumunija – Jerome Olive-a.

Image
CEO Renault Group Romania – Jerome Olive

Kratka prezentacija Dacia proizvodne infrastrukture, proizvodnih potencijala, prodajnih rezultata na matičnom, rumunskom, i ostalim tržištima nam je održana delom na engleskom, a delom na francuskom jeziku (Gospodin Olive je odlučio da osveži poznavanje francuskog jezika kod novinara).

Gospodin Olive je na kratkoj prezentaciji predstavio proizvodne potencijale fabrike Dacia, kao i tržišnu poziciju Renault-Nissan Alijanse na ovom tržištu. Ključna informacija je: Renault-Nissan-Dacia ima tržišno učešće od 40,7%! Treba znati da je i pored dramatičnog pada prodaje na ovom tržištu, ukupni obim prodaje preko 100.000 vozila.

Renault u Rumuniji zapošljava 8500 ljudi, a proizvodi 350.000 vozila, 350.000 pogonskih agregata i 600.000 menjačkih sklopova. Rumunija, kada je u pitanju Renault Grupa, je zemlja u kojoj se nalazi najveća fabrika (najviše zaposlenih) i u kojoj se nalazi najveći logistički čvor (čak i kada se gleda u okviru Renault-Nissan Alijanse).

Rumunija je, zahvaljujući problemima Renaulta sa isporukom kalupa za prese od strane drugih kompanija, postala centarlna tačka za proizvodnju kalupa u okviru Renault Grupe, a sami proizvodni pogoni su konstruisani i sagrađeni u saradnji sa Nissan-om koji ima sopstvene pogone za proizvodnju kalupa, pa je iskustvo japanske kompanije iskorišćeno na ovom projektu.

U Rumuniji se, takođe, nalazi četvrto po veličini skladište rezervnih delova u okviru Renault Grupe. U skladištu površine 65.000kvm se u svakom trenutku nalazi 70.000 referenci.

Dacia u sklopu svojih proizvodnih napora dosta polaže u razgrantu mrežu kooperanata. Za potrebe Renaulta i Dacie, u rumuniji radi čak 900 kompanija, a promet koji se ostvaruje sa kooperantima iznosti 1,2 milijarde EUR godišnje. Kooperanti zapošljavaju 130.000 ljudi, tako da je jasno kakav uticaj Renault Grupa ima na rumunsku privredu i bruto nacionalni dohodak.

Na teritoriji Rumunije se nalazi 95 prodajnih tačaka za Dacia proizvodni program, 58 za Renault i 24 za Nissan. Prodajni saloni zapošljavaju još 5.200 ljudi.

Brojke

Dacia je prošle (2010) godine prodala 342.290 vozila od čega je na domaćem, rumunskom, tržištu prodato 36.719. Ukupna prodaja Renault-Nissan Alijanse na rumunskom tržištu iznosi 47.302 vozila tj. tržišno učešće je ogromnih 40,7%!

Renault Group Romania godišnje ima 3,3 milijarde EUR prometa, a učestvuje u rumunskom BDP sa 2,7%.

Najznačajnija izvozna tržišta za kompaniju Dacia su: Francuska (280.986), Nemačka (176.565), Alžir (68.586), Turska (63.633), Italija (58.291), Španija (53.624), Belgija (21.826), Srbija (21.769), Holandija (16.930) i Poljska (16.893). Prodajni rezultati su kumulativni u periodu septembar 2004. – januar 2011.

Od 2000. godine procenat učešća prodaje na rumunskom tržištu u odnosu na globalne prodajne rezultate Dacia je u konstantnom padu. 2000. godine je domaća prodaja iznosila 95%, da bi 2003. iznosila 87%, 2006. taj procenat iznosio 57%. Prošle godine je učešće prodaje na rumunskom tržištu iznosilo 18%.

Investicije i ekologija

Renault je u Dacia pogone, logistiku, obrazovanje i infrastrukturu uložio u proteklih 10 godina 1,63 milijarde EUR! Renault je pored ulagana sredstava u unapređenje proizvodnih i drugih pogona, zbog svoje politike poštovanja prirodne okoline redovno ulagao sredstva kako bi Dacia postrojenja u Rumuniji što manje narušavala okolne ekosisteme. Novim programom, usvojenim 2009, je uloženo 21,7 miliona EUR tokom 2010. godine:

1. Dodatno prečišćavanje štetnih voda – 6,32 miliona EUR,
2. Zaštita tla – 1,97 miliona EUR,
3. Prerada otpada – 2,73 miliona EUR,
4. Prečišćavanje štetnih isparenja – 6 miliona EUR,
5. Zaštita prirodnih resursa – 4,7 miliona EUR.

Dacia ECO2 program veoma štedljivih i ekoloških vozila je sve aktivniji. ECO2 vozila, da podsetimo, moraju biti proizvedena u proizvodnim pogonima koji imaju ISO 14001 sertifikat, imaju manje od 120g CO2 emisija po pređenom kilometru i sadrže bar 7% reciklirane plastike, a sama se vozila mogu 95% reciklirati.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here