Radari, antiradari i detektori

229
150186

Ovaj tekst je namenjen svima koje zanima kako se vrši merenje brzine kretanja automobila u saobraćaju, a tekst će imati i poseban osvrt na načine funkcionisanja mernih instumeta za kontrolu brzine kretanja vozila, kao i uredjajima za njihovo ometanje i detektovanje.

“RADARI”

Učestao naziv za sve merne istrumente koje koristi policija je radar, a situacija je da postoji više vrsta uredjaja.

TRAVIMO

Travimo je sistem instaliran u operaterska (obično policijska) vozila, a sastoji se od prednje i zadnje kamere te centralne jedinice sa printerom i sistemom koji snima na video traku praćenje vozila. Koristi se u preko 90% slučaja na autoputevima i to najviše u Nemačkoj i Italiji, a ređe u ostalim Evropskim zemljama. Civilni automobil u kome se nalaze najmanje dve osobe od kojih je jedna u civilu, a druga u uniformi. Obično uniformisana osoba sedi iz vozača kako eventualna meta ne bi primetila da je pod nadzorom, gde se istovremeno i nalazi displej na kome se ispisuju sve potrebne informacije o praćenom vozilu. Video kamera iz automobila snima automobil za kojim se vozi, a radi pravilnog funckionisanja sistema neophodno je voziti bar 200 metara iza praćenog vozila, na približno jednakoj udaljenosti. Tokom praćenja se meta fotografiše četiri puta, a na svakoj od fotografija se nalaze informacije kao što su: brzina kretanja vozila, tačno vreme i put pređen od trenutka kada je počelo snimanje, odnosno nadgledanje.

Sistem Travimo po svojoj tehnologiji se ne može nazvati radar već on za brzinu uzima brzinu vozila u kome se nalazi oslanjajući se na to da će vozač policijskog vozila voziti veoma sličnom brzinom kao i vozilo koje se prati.Snimci se mogu podneti kao dokaz o počinjenom prekršaju, bilo da je reč o prekoračenju brzine ili o nekom drugom prekršaju. Obzirom da sistem Travimo je pasivan sistem, tj. ne emituje nego je reč o dve kamere i elektronici, logično je da ih radar detektor ne otkriva. Jedini način za izbegavanje policijskih vozila sa ovim sistemom je gledanje u retrovizore i ispred sebe kako bi na vreme uočili „sumnjiva“ vozila.Vozilo koje je primećeno da se kretalo prevelikom brzinom, prisilno se zaustavlja u zaustavnoj traci i u toj situaciji nema puno pomoći. Slike su dokazni materijal, a za policiju u ovom trenutku jedini problem su zaista vrlo brza vozila (koja mogu da idu preko 240 km/h – naravno mi Vas ne savetujemo da jurite tom brzinom kako bi pobegli Travimu), ali i taj problem se može rešiti nabavkom jačih i bržih policijskih automobila…

Policijska vozila sa Travimo uređajem još uvek nećete sresti u Srbiji, ali opasnost vreba već u susednim državama. Mana ovih uredjaja je što nemogu da kontrolišu brzinu kretanja u gradskim sredinama, jer je gotovo nemoguće voziti iza nekog kontinuirano 200 metara. Treba napomenuti da je za brzine iznad 100 km/h tolerancija 10%, što znači da će se kod ograničenja od 130 km/h, brzina od 143 km/h smatrati dozvoljenom brzinom.

Sistem Travimo može meriti brzinu i kada stoji metodom orijentira, međutim to se najčešće ne radi tako da se stacionarni Travimo može smatrati “bezopasnim” po pitanju merenja brzine (osim ako uz njega ne stoji radarski ili laserski uređaj, što je sasvim druga priča). Ali, stacionarni Travimo može registrovati ostale prekršaje, poput preticanja preko pune srednje linije ili nedozvoljena skretanja.

X BAND KOMAR

X band radar „Komar“, je prepoznatljiv po svom belom kvadratnom senzoru koji je najčešće postavljen na haubu policijskog vozila ili na poseban stalak. Ovo su radari najstarije generacije koji se danas uobičajeno koriste van većih gradova. Njihov je domet vrlo mali, tako da brzinu mere na udaljenosti do max. 150-200 metara pre nailaska na radar. Jak su izvor zračenja, tako da ih bilo koji od radar detektora otkriva na udaljenostima daleko većima od onih na kojima oni mere brzinu i to i u odlaznom i u dolaznom smeru, ne retko na udaljenosti od 1000-1500 m. Zbog toga ne predstavljaju apsolutno nikakvu opasnost u kombinaciji sa radar detektorima. Emituju signal konstantno.

K BAND RADARSKI PIŠTOLJI

K band radarski pištolj odlikuje način slanja signala u odnosu na X band radara. Rezlika je u tome što K band ne emituje konstantno nego “pulsno”, nakon što operater odabere automobil kome želi izmeriti brzinu. Takođe ne predstavlja nikakvu opasnost u kombinaciji sa radar detektorima.

MULTANOVA

Ka band radari i “Superwide” band radari u SiCG i Evropskim zemljama postoje samo u obliku tzv. Instant On ili Photo radara koji se kod nas popularno nazivaju „Multanova“. Multanova je u stvari samo naziv švajcarskog proizvođača radarske opreme. Konkretni aparati koji se koriste u Evropi i u SiCG obuhvataju opremu dva proizvođača: Multanova model 6f i Traffipax. Princip rada oba radara je približno isti i imaju mnoge mogućnosti koje uključuju i mogućnost prenosa podataka na kompjuter te obradu rezultata. Sistem se sastoji od tronošca na kome je smeštena konusna radarska antena, elektronike, akumulatora koji napaja sistem i blica za noćno snimanje. Aparati rade na Ka bandu, tačnije na radarskoj frekvenciji od 34.3 GHz i emituju stalan radarski snop vertikalan na put pod uglom od 21 stepen. Automobil ulazi u taj radarski snop i izlazi iz njega, aparat meri vreme ostanka u snopu i „zna“ dužinu snopa. Po izlasku automobila iz snopa izračunava se brzina i ako je automobil u prekršaju, slika se pomoću fotoaparata koji noću koristi blic. Vlasnik vozila zatim dobija na licu mesta ili na kućnu adresu obaveštenje o počinjenom prekršaju.

Udaljenost od aparata do ruba snopa iznosi maksimalno oko 130-150 m što znači da radar detektor Multanovu detektuje na udaljenosti od 0 do max. 150 m od aparata. Problem je taj što je Multanovin radarski signal srazmerno slab, tako da se radar detektor „bori“ sa time da odbaci signal kao lažni alarm. Apsolutno superiornim kod ovog radara pokazao se Whistlerov DE 1670 i Cobrina XRS serija modela. Mnogi slabiji radar detektori odbace Multanovin signal kao lažni tako da daju signal vrlo kasno, a u slučaju da aparat nije dobro kalibriran viljuškom za kalibraciju, takođe su moguće greške u detekciji, ali na to se ne može uticati.

Kod aparata Traffipax koji je sličnog izgleda ali kompaktnijih dimenzija, detekcija je olakšana i proteže se na udaljenosti većoj od 200 metara od mesta na kome se prekršioc slika.

Zanimljivost kod oba aparata je ta da će odbaciti slikanje vozila ako više njih vozi paralelno u dve trake bez obzira na brzinu i ako se po noći nije ponovo napunio blic fotoaparata što traje do jedne sekunde. Aparati se najčešće podešavaju tako da slikaju prekršitelje koji u zonama od 50 km/h voze iznad 60 km/h, tako da se daje određena zona tolerancije. Takođe je korisno napomenuti da Multanovu zbunjuju nagla ubrzavanja ili nagla kočenja unutar radarskog snopa, dakle 150 m od aparata, tako da je moguće odbacivanje slikanja u tom slučaju. Multanova može slikati i sa prednje i sa zadnje strane, u Srbiji i Crnoj Gori najčešće se slika s prednje strane.

Svaki vozač zaustavljen na taj način tek naknadno moće da dobije na uvid fotografiju koja to dokazuje. Naime, to je metoda kojom se policije sve više služe, iz razloga što fotografija ne govori ništa o vozaču pa prijava ide na vlasnika vozila. A vlasnik vozila je po zakonu dužan da dostavi podatke o osobi koja je tada upravljala vozilom.

Nisu retki primeri u kojima vlasnik vozila kao vozača navede svoju babu ili dedu koji ni ne nemaju vozačku dozvolu. Jednom prilikom vozač je naveo svog 70-godišnjeg oca kao vozača koji je u gradskoj ulici navodno vozio 180 km/h, a jedan motorciklista svoju baku za vožnju velikom brzinom na motoru! Povremeno je moguće na fotografiji prepoznati vozača, pa ako imate brkove ili bradu, nemojte kao vozača navesti svoju suprugu! Zbog bolje mogućnosti identifikacije ovaj uređaj koristi se uglavnom na u slučaju kada vozila dolaze ka njemu, retko snima vozila koja se od njega odmiču, a trenutak u kojem snima je kada je vozilo na vrlo maloj udaljenosti od samog uređaja.

LASER

Laserski pištolji – popularno zvani „laseri“ koji se koriste u Srbiji i Crnoj Gori su pištolji tri proizvođača, reč je o Multanovinom „Star laseru“, Marksmannovom aparatu model LT 20-20 i najčešće Thompsonovom PRO laseru i PRO III laseru, koji je najčešće zastupljen u SiCG. Laser je uređaj koji se najviše koristi zbog lakog prenosa sa jednog mesta na drugo i najčešće se koristi u gradu. Budući da uređaj ima domet više od 800 metara, vozač ima vremena da se zaustaviti, a po zaustavljanju mu se pokazuje display uređaja na kojem je istaknuta brzina kretanja.

Za razliku od radara, laserski pištolj meri brzinu samo jednom vozilu koga gledajući kroz okular koji ima „snajperski nišan“ i dvostruko približavanje odabira operater. Operater zatim šalje laserski snop prema odabranom vozilu koji se mora odbiti od vozila i vratiti nazad u aparat koji zatim meri brzinu vozila. Laserski snop se odbija od vertikalnih reflektivnih površina na automobilu, najčešće tablice i farove, a dobro se odbija i od svih hromiranih delova na automobilu. Odličnu pomoć laserima pruža i refleksija CD-R i DVD diskova koje iz „nerazjašnjenih motiva“ često koriste vozači u SiCG. Najbolje laserski snop reflektuju crvena vozila. Laserski pištolj ne može izmeriti brzinu mat crnom vozilu niske siluete sa uvučenim farovima bez prednje tablice kao što bi npr. bila Mazda RX-7 ili Pontiac Firebird.


Laserskim pištoljem meri se brzina preko ravnice sa udaljenosti od nekoliko stotina metara pri čemu od umešnosti operatera, vremenskih uslova i vrste vozila zavisi vreme posle koga će operater dobiti očitavanje brzine. Maksimalni domet detekcije za Whistler i Cobra laser detektore je neograničen jer njihova optika omogućava detekciju laserskih i radarskih signala bez obzira na udaljenost. Kod detekcije lasera pomoću radar detektora, mora se brzo reagovati odnosno prilagoditi vožnju propisima zbog kratkog vremenskog perioda potrebnog za očitavanje brzine. Taj period tokom koga bi trebalo da prilagodite brzinu najčešće iznosi između 5-12 sekundi zavisno od kvaliteta radar detektora odnosno njegove osetljivosti. Uvek postoji mogućnost i slučajnog zaustavljanja, polukružnog okretanja ili skretanja u neku od bočnih ulica pre nailaska na samog operatera. Najnoviji radar detektori imaju mogućnost detekcije i zaštite iz svih uglova tzv. 360°. Laseri se koriste i u odlazećem smeru. Naročito su popularna očitavanja brzine u Mađarskoj i Bugarskoj sa nadvožnjaka i kamufliranih drvenih kućica u šumarcima pokraj autoputeva. U ovim slučajevima operater dojavljuje podatke o vozilu patroli koja presreće vozilo.
Verovatno ste se i sami našli u takvoj situaciji i prvo pomislili: to je brzina od nekoga pre mene, ali posle nekog kraćeg vremena po merenju brzine, vrednost se automatski poništava, tako da je ta mogućnost vrlo mala. Za merenje brzine laserom potrebno je nekoliko pokušaja, iskustvo, i svakako vrlo mirna ruka.

Treba napomenuti i činjenicu da laser detektor reaguje samo ako se brzina meri vozilu u kome se on nalazi, odnosno u slučaju Whistler i Cobra laser detektora, otkriva se i rezidualna energija odbijanja laserskog snopa od drugih vozila. To znači da ako operater meri brzinu vozilu pored Vašeg, ne mora se dogoditi da Vaš detektor reaguje. Ali, u tom slučaju to i nije ni toliko bitno jer se ne meri Vaša brzina.

ZABLUDE

Lažni alarmi – radar detektor u gradovima ponekad detektuje tzv. lažne alarme, najčešće u blizini alarma koji osiguravaju prostore odnosno vrata koja se automatski otvaraju, TV i radio repetitora, taxi stanica i sl. Lažni alarmi ne predstavljaju problem jer su slabog intenziteta i mogu se uspešno filtrirati uključenjem „City“ moda (gradski režim) radar detektora. Uvek se pojavljuju na X bandu, retko na K bandu.

Samo bi se dotakli nekih od zabluda koje se vezuju za radarsku kontrolu.

Uređaji za merenje brzine ne rade na temperaturama manjim od 0 stepeni. NETAČNO!
Prema specifikaciji proizvodjača uredjaji su atestirani do temperature od -30 stepeni Celzijusa.

Ne može me izdvojiti iz kolone vozila. NETAČNO!
Novi laserski radari imaju “nišan” kojim tačno biraju vozilo koje žele da provere.

I najveća zabluda koja je predhodnih godina bila dosta zastupljena:

– CD zakačen na prednjem staklu ometa radar. NETAČNO!
Laserski znak se odbija od bilo kog dela automobila.


“ANTI RADARI”

Auto radar detektor je elektronski merni uređaj koji je namenjen prepoznavanju talasa koje emituju radarski i laserski uređaji. Njegov kvalitet zavisi i razlikuje se od njegove osetljivosti kao i od mogućnosti prepoznavanja što većeg broja talasa koji se emituju na različitim frekvencijama i u različitim standardima.


Auto radar detektor napaja se jednosmernim naponom od 12V (akumulatorski napon). Ne traži nikakvo specijalno održavanje kao ni uslove upotrebe. Korisno bi bilo napomeniti da je mesto na instrumental tabli vozila ili mesto pored krovnih kabinskih sijalica sasvim odgovarajuće što zbog čistine ispred optike detektora tako i zbog blizine napajanja i lakoće montaže.

Auto radar detektor dobro podnosi temperaturne razlike ali u letnjim mesecima dobro bi bilo skloniti ga od direktnog sunčevog zagrevanja koje je kroz vetrobransko staklo pojačano. Neophodno je da su uređaji kalibrirani viljuškom za kalibraciju. Odnosno da je optika podešena za prepoznavanje određenih frekvencija.Ukoliko su uređaji neprilagođeni ili kupljeni na područjima sličnim ili različitim od sistema za kontrolu brzine, dolazi do neprepoznavanja laserskih i radarskih talasa ili pak do kasnog prepoznavanja što je veoma bitno kod laserske detekcije, zbog njihove brzine očitavanja.

SVETSKA ISKUSTVA

U nekim zemljama ne samo da nije zabranjena već se i podstiče njihova upotreba.

Razlozi za to su sledeći:
1. Dokazanao je da su vozači koji poseduju ovakav uređaj oprezniji i da 24% manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama i nesrećama.

2. Uređaji imaju mogućnost da automatski i trenutno obaveste vozača o eventualnom prekoračenju brzine (Za to je potrebna saobraćjana infrastruktura koja to i podržava). Uređaji obaveštavaju o nailasku vozila pod rotacijom( hitna kola, vatrogasci, policija…) da bi vozač na vreme oslobodio put i propustio službeno vozilo. Različiti alarmni sistemi za obezbeđenje objekata, radio talasi, dalekovodi, taksi i benziske stanice emituju lažne alarme za koje je dokazano da psihološki utiču na vozača da vozi u skladu sa propisanom brzinom.

3. U razvijenim zemljama gde su velike saobraćajne infrastrukture i veliki intenzitet saobraćaja nemoguće je ljudskim faktorom na svim putevima kontrolisati brzinu te u takvim zemljama saobraćajna policija postavlja tzv. lažne emitere radarskih i laserskih signala, računajući da vozači koriste radar/laser detektore. Lažni emiteri su savremena zamena za table sa natpisom «radarska kontrola», koje psihološki utiču na vozače da prilagode brzinu dozvoljenoj. Na takav način podstiče se upotreba radar detektora.

Zbog svega navedenog logično je i podsticanje upotrebe ovakvih uređaja.

Na kraju da navedemo da je upotreba ovih uređaja dozvoljena u SAD, Kanadi, najvećem broju evropskih zemalja, među kojima su Engleska, Norveška, Irska, Italija i Nemačka, Španija i dr.

NEKI OD RADAR DETEKTORA

ESD 7000

 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje.
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
XRS 9300

 • Ugrađen sistem za detekciju lažne uzbune.
 • Obaveštava korisnika o nailasku vozila hitne pomoći, ili nekog drugog vozila opremljenog rotacionim svetlima.
 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom Spectre 1 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje.
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Obaveštava korisnika o relativnoj udaljenosti radara ili lasera.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
 • Dozvoljava korisniku da zatamni ekran detektora kod noćne vožnje.
 • Pamti podešavanja čak i kada je izvor napajanja uklonjen.
XRS 9400

 • Ugrađen sistem za detekciju lažne uzbune.
 • Obaveštava korisnika o nailasku vozila hitne pomoći, ili nekog drugog vozila opremljenog rotacionim svetlima.
 • Glasovno obaveštava korisnika o nailasku na radar ili laser.
 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom Spectre 1 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Obaveštava korisnika o relativnoj udaljenosti radara ili lasera.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
 • Dozvoljava korisniku da zatamni ekran detektora kod noćne vožnje.
 • Pamti podešavanja čak i kada je izvor napajanja uklonjen.
 • Obaveštava korisnika o uspešno obavljenom testu ispravnosti i da je spreman za rad.
 • Relative speed senzor koji otklanja lažne signale
 • Prepoznaje i upozorava preko hiljadu različitih vozila hitne pomoći ili sličnih vozila koja koriste strob svetla
 • glasovno upozorenje različito za različite bandove
 • pokrivenost od 360 stepeni za lasere
 • upozorava vozača na nailazak vozila hitne pomoći (vatrogasnih i sl.) i na nesreće na putu koristeći Safety Alert® odašiljače
 • upozorava vozača kada se nalazi u polju koje skenira VG-2 radar
 • pruža potpunu zaštitu od VG-2 radara
 • upozorava vozača kada se nalazi u polju koje skenira Spectre 1 radar
 • pruža potpunu zaštitu od Spectre 1 radara
 • prikazuje lako prepoznatljiv svetleći tekst kao indikator banda u koji se ulazi
 • dozvoljava korisniku da podesi filtre kada se nalazi u zoni sa mnogo lažnih signala (gradska vožnja)
 • Pruža informaciju o relativnoj udaljenosti od “mete”
 • Mogućnost automatskog stišavanja signala radi udobnije vožnje
 • Elektronski pamti podešavanje detektora određeno vreme, čak i ako nije priključen na napajanje
 • Obaveštava korisnika automatski kad završi samotestiranje (kad je spreman za upotrebu)
XRS 9700

 • Extra širok opseg detekcije omogućava napredno upozoravanje
 • Detektuje nove K & Ka Radare Gun Pop (Super-fast Instant-On) Mode.
 • Ugrađen sistem za detekciju lažne uzbune.
 • Za otklanjanje lažnih signala u gradskoj vožnji poseduje 3 nivoa
 • Obaveštava korisnika o nailasku vozila hitne pomoći, ili nekog drugog vozila opremljenog rotacionim svetlima.
 • Glasovno obaveštava korisnika o nailasku na radar ili laser.
 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom Spectre 1 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Obaveštava korisnika o relativnoj udaljenosti radara ili lasera.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
 • Dozvoljava korisniku da zatamni ekran detektora kod noćne vožnje.
 • Pamti podešavanja čak i kada je izvor napajanja uklonjen.
 • Obaveštava korisnika o uspešno obavljenom testu
 • ispravnosti i da je spreman za rad.
 • Elektronski kompas
DE 1670

 • Taster za veoma lako i brzo montiranje i demontiranje na postolje
 • Priključak za napajanje
 • Zvučnik omogućava tonsko i glasovno upozoravanje kada se radi o X, K, Ka band radarima, kao i laser i VG-2 radarima.
 • Power/Dim/Dark/Play taster – uključuje/isključuje uređaj i menja mod Dim/Dark (pritisnuti i držati 2 sekunde) za noćnu vožnju.U Memo modu Starts/Stops reprodukuje snimljenu poruku.
 • tasteri za pojačanje i smanjivanje glasnoće ( u Memo modu se sa njima prelazi sa jedne na drugu snimljenu poruku kojih maksimalno može biti 6)
 • Lako uočljiv display omogućava lako i sigurno opažanje koji zraci su u pitanju i koje su snage
 • Quiet/Menu/Record taster – pritiskom na taster Quiet pre nailaska na radar aktivira sa AutoQuiet mode koji nakon prve signalizacije automatski smanji glasnoću aparata. Pritiskom na isti taster dok se nalazi u snopu radara mutira se ton i ostaje samo svetlosno upozoravanje. Pritisnuti taster i držati 2 sekunde za meni OptionMode. (videti uputstvo)
 • CITY/CITY 1/CITY 2 tasteri smanjuju uticaj lažnih signala tokom gradske vožnje u tri nivoa
 • Laser Antenna (Rear) – Optika koja detektuje i laserske zrake došle sa zadnje strane (360 stepeni zaštita od lasera)
 • Laser Antenna (Front) – ultra usetljiva optika na lasere sa prednje strane
DE 1710

 • Detektuje sve radare (X,K, Superširoki spektar frekvencija Ka)
 • Lasere i sigurnosni radarski sistemi, uključujući sigurnosni sistem uzbune
 • Razdvaja radarske i laserske audio alarme – Određeni audio tonovi trenutno potvrđuju detekciju lasera,
 • X, K, Ka ili sigurnosnog radara.
 • Prioritetna uzbuna vas upozorava na najveću pretnju radarom
 • Tehnologija gradskog režima (otklanja lažne alarme).– Detektuje sve važeće laserske pištolje koji emituju na laserskoj frekvenciji od 905+/-10nm.
 • To uključuje sledeće laserske pištolje: Pro Laser I, II, i III; LTI 20-20; UltraLyte

DE 1730

 • 360° Potpuna laserska zaštita vozila – nema propusta u vašoj zaštiti – Detektuje od napred, sa strane i od pozadi.
 • Svetlosna signalizacija na ekranu
 • Potpuna frekvencijska zastita od laserskih, radarskih, VG-2 frekvencija*, kao i od sigurnosnih radarskih frekvencija.
 • (*VG-2 Štiti od detektora radarskih detektora)
 • Gradski režim – Smanjuje uznemiravanja lažnim alarmima
 • Tihi/Automatski tihi režim
 • Utišava zvučni alarm dok dozvoljava da vas dalje upozorava svetlosni alarm.
 • Čuvanje akumulatora vozila
 • Automatski isključuje detektor ako zaboravite da ga isključite
 • Prioritet alarma
 • Ako detektor prima više od od jednog signalaistovremeno, detektor signalizira najbitniji.
 • Sigurnosni sistem uzbune (obaveštava nailazak vozila pod rotaciom)
 • Detektuje sve važeće laserske pištolje koji emituju na laserskoj frekvenciji od 905+/-10nm.
 • To uključuje sledeće laserske pištolje: Pro Laser I, II, i III; LTI 20-20; UltraLyte

NAPOMENA

Radar detektor će Vas uvek uspešno zaštititi od navedenih i sličnih uređaja za kontrolu brzine ali samo prilagođena vožnja, odnosno vožnja po propisu će zaštiti Vaš život , kao i život osatalih učesnika u saobraćaju – POŠTUJETE SAOBRAĆAJNE PROPISE.Upotreba radar detektora nije zabranjena u USA, Australiji, Rusiji, Kini, u većini evropskih država, kao ni u Srbiji i Crnoj Gori.

229 COMMENTS

 1. pitanje za Speed Lab Speed Lab vidim da se dosta razumes u tematiku i interesuje me koji je po tebi najbolji Laser jammer koji se danas moze kupiti za neku cifru do 500e?

  Sto se tice radar detektora na glasu su najvise Escort i Valentine

 2. Nista bez jammera ili ometaca Ometac je prava stvar ali za pametnu upotrebu. upotrebu ometaca? Prilikom

 3. @Boban Po svim dosadašnjim testiranjim, što domaćim, što stranim, generalni zaključak bi bio: Laser-Interceptor, Laser Pro Park i AntiLaser.
  Zajdeničko im je što su svi bazirani na SPL-PL3 Laser Diodi, dok Blinder, Laser Tek i ostali slični jammeri koriste LED male izlazne snage. LED radi dosta dobro dok god ne naletis na Pro Laser II ili LTI Marksman 20.20 (imaš ih u SRB i HR). Za te LIDARe ti je važna snaga inače te izmjeri bez većih problema!
  Cijene su podjednake 350€ za Laser-Interceptor s dva transpondera i isto toliko za AntiLaser s jednim transponderom (u varijanti s dva, cijena je 550€).
  Sto se radardetektora tiče, izbor Valetine One je izvrstan, smo ga montiraj vertikalno! Detekcija multanove ti onda ide i do 600m!

 4. ZA prljavog Faca si nema sta.Na tvoju zalost ima i pandura->(gramaticki netacno) policajaca koji pomalo barataju savremenim dostignucima danasnje elektronike.Voleo bih da naletis na mene.A STA CE MO ONDA?

 5. ISPRAVKA IZVINJENJE PRLJAVOM prethodni tekst je bio namenjen autoru teksta iznad njega koji se potpisao kao JAMMER.

 6. JAMMER
  napisao Gost, July 21, 2006

  Obzirom na domace pandure i njihovo obrazovanje no way Jose. Nisi blesav da ga stavis na vidno mesto. Onaj uredjaj koji ja imam ima TRU (transmitter receiver unit) koji se postavi u okolini tablice i bazu koja se sakrije oko CD-a. I to je to, uostalom bas bih voleo da vidim pandura strucnjaka za telekomunikacije koji ce da skapira o cemu je rec. U KOM GRADU ZIVIS?

 7. @shomi U HR je tarifa za taj prekršaj cca 275eura skidanje jammera (ali ne i oduzimanje). Koja je cifra u Srbiji za tako nešto?

 8. PANDURI “Na tvoju zalost ima i pandura->(gramaticki netacno) policajaca koji pomalo barataju savremenim dostignucima danasnje elektronike.Voleo bih da naletis na mene.A STA CE MO ONDA?”Takvi koji “pomalo barataju savremenim dostignucima” mogu na prste da se izbroje,a i ako naletis na njih,Djordje Vajfert[novcanica od 1000 din] vrlo lako ubedi da je “doslo do greske”. P.S. Ne pise se CE MO nego CEMO,tako da je bolje da prvo naucis da “BARATAS SRPSKIM JEZIKOM” paa tek onda predji na malo komplikovanije stvari. 😉 ZIVEO PUN GAS

 9. PANDURI I JAMERI LJUDI OBRATITE PAZNJU ima dosta Pandura koji iako ne izmere brzinu vas zaustave sa pricom da ste vozili brzinom koju su oni svojom nepogresivom laser odokativnom metodom ocitali. Tako da obavezno trazite da vam pokazu kojom st se brzinom kretali i obratite paznju na vreme kada je izvrseno merenje, ukoliko nema vremena niste duzni da pricate dalje sa njima zbog brzine. Desavalo mi se da me zaustavljaju sa prazim radarom i da mi lupaju brzine da sam isao 100 kad sam isao 120 i sl. Ako nevidite brzinu takodje niste duzni da dalje komunicirate jer on po zakonu mora da vam pokaze radar cim vam saopsti brzinu kojom ste se kretali. Puo pozdrava i ne pijte dok vozite i ne preterujte…… Brzina je mnoge sahranila….. ja imam godinu dana i nijednom nisam bio izmeren……. JAMERS RULES

 10. Valentine V1 Opcija 1 je da nadjes prijatelja u USA i za četiristotinjak USD naruči sa http://www.valentine1.com/
  Opcija 2 je da ga potražiš u Europi i potrošiš cca 800 eurića na taj sport.
  Recimo probaj na googleu potražiti informacije…
  BTW Nije Multinova, nego MULTANOVA! 😉

 11. @Speed Lab Hvala na info!
  Uzgred da li je stetno biti izlozen antiradarskom zracenju u toku voznje?

 12. @Sale1 Kako to misliš? Antiradarsko zračenje? Mislis zračenje radara? Ako je to, onda uglavnom nije, bar što se tiče komercijalnih radara za nadzor brzine kretanja vozila. Ista priča je i s laserskim pištoljima i jammerima. Radi se o IC spektru valne duljine 904nm i laserima koji podlježu klasi zaštite oka 1M. Prevedeno bi to značilo:
  Laser klase I. je izvor koherentnog optičkog zračenja čije je zračenje pri razumno predvidivim uvjetima rada i upotrebe neopasno. Izvor (uređaj) klase I. ne može prouzročiti takvu razinu ozračenja koja bi oštetila oči.
  Naravno, osnovni preduvjet je da ne koristiš dodatne leće iza izvora zračenja, koje bi mogle fokusirati zraku!

 13. @Speed Lab Da na to sam mislio. Kazes:
  —-
  “Kako to misliš? Antiradarsko zračenje? Mislis zračenje radara? Ako je to, onda
  uglavnom nije, bar što se tiče komercijalnih radara za nadzor brzine kretanja vozila”
  —-

  “Uglavnom nije…” – jel to znaci da mozda i jeste stetno po nas da se vozimo dok nam iznad glave radi antiradar?

  Pozdrav i hvala na ovako strucim komentarima

 14. @Sale1 Ne, nije stetno po zdravlje lokalnog oscilatora koji se nalazi u radardetektoru! Radardetektor je samo prijemnik!

 15. SLOVENIJA http://www.euroradares. com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&md=1&codf=6
  Tu ima ValentineOne za 500€.Spanjolski sajt
  Nemacki ili Svajcarski sajti traziju oko 800€ za V1???!??
  Ja sam narucio iz SAD-a,preko prijatelja…399$ za V1,83€ carina,65$ posta..ako vidite nisam profitirao,da kazem.
  500€ na ovom sajtu je odlicna cijena

 16. SLOVENIJA Da ustedio 60-70€,ali bile su frke na carini jer prijatelj mi je poslao V1 bez racuna.

 17. Ok, lepa rasprava, ali da li može neko konkretno da mi kaže koji prosecno dobar radar možemo kupiti i po kojoj ceni

 18. Ja posedujem cobra xrs9330 i rado bih ga prodao za neku osrednju sumu novca posto prakticno nije ni koristen…cena bi bila dogovorna

 19. Dve svari! Prvo ko jos normalan vozi 240 km/h u tunelu, ne samo da mu treba oduzeti auto, nego ga i zatvoriti na par godina.
  Drugo, u Francuskoj, gde trenutno zivim, ima oko 1.500 radar kabina i duplo vise laserskih radara, dakle cak i ukoliko imate anti radar ne prestaje da pisti! A ukoliko vas uhvate sa njim, vozilo se konfiskuje i imate kaznu od par hiljada evra. E sad vidite koliko se isplati…

 20. Dakle nakon napornog citanja ovih vasih postanja o antiradarima i jammerima,rodilo se jedno pitanje.
  Koji bi od ovih uredjaja antiradara ili jammer bio najbolji za HR,AU,SLO SRB?
  A opet da ne bude kompliciran za rukovanje….:-)

 21. Gde u Srbiji kupiti kvalitetniji anti radar. Mislim da nije Cobra i/ili Whistler i sl.

  Npr. Beltronic ili Escort ili Valentine?

 22. Sto se kvalitetnih radardetektora tice, za prostore bivse Juge, preporucujem Bel RX65 Euro ili Valentine V1, a evo i zasto:
  Cobra XRS 9330 vs Multanova 6F, detekcija na ~30m:
  http://www.youtube.com/watch?v=Cabc4R_aptY

  Valentine One V1 Euro Mode off horizontalno vs Multanova 6F detekcija na ~400m:
  http://www.youtube.com/watch?v=euCGV4B8AsA

  Valentine One V1 Euro Mode OFF Vertikalno vs Multanova 6F detekcija na ~430m
  http://www.youtube.com/watch?v=7y-FSVWfSso

  Whistler 948 Euro vs Multanova 6F detekcija na ~130m:
  http://www.youtube.com/watch?v=KB0fHRLEYpA

  Pa sad odlucite sami

  Od laser jammera, definitivno Laser-Interceptor. Primjer LI vs TraffiPatrol XR – Split screen (u gornjem ekranu je ono sto vidi plicajac, u donjem je pogled iz auta. Upareno s 2 walkie-talkie-a, tako da se cuje i zvuk iz auta i od operatera)

  http://www.youtube.com/watch?v=Qv4JWEnBV-M

  Iz manuala TraffiPatrola:
  E10: Missing measurement ; No target sensed or too far
  E11: Incomplete measurement ; Target sometimes obscured or at limit of range
  E12: Unstable measurement ; Irregular target contour or equipment wobbled
  E13: Distance measuring range ; Target too close ( 50 deg. C

  Izostavih greske u podrucju od E31 do E48

  Nadam se da sam pomogao u odluci…

 23. Nesto ne razumem cemu ovoliko pisanje i prevrtanje iz supljeg u prazno….?

  Vidim da ima par ljudi koji se razumeju u problematiku i mislim da bi bilo najbolje da lepo u jednom postu konkretno napisu preporuku za Srbiju: koji model antiradara najbolje odradjuje posao,koji model jammera,cene i eventualno gde kupiti. Jer je svaki drugi post tipa sta da kupim, gde da kupim,koliko da platim….

 24. Jedno pitanje u vezi radara.Policija rad koristi kao MERILO.Svako merilo da bi dobilo taj status mora da prodje kroz atestaciju u Saveznom Zavodu za mere i dragocene metale.Licno znam da nas Zavod nema MERILA odredjene klase tacnosti koja su neophodna za kontrolu savremenih radara nego zigove o ispravnosti daju po naredjenju sa ”vrha”Pitanje je :kako se pravno braniti na sudu.Ovo me muci jer su me nepravedno nabedili da sam vozio 117 km a ja nikada ne prelazim 80km.Policajac je nastupio tako neprijatno da sam samo cutao.Pokazao mi je radar na kome je blinkala kilometraza 117 a izdvojio me je iz kolone.

 25. znam da sam omashio temu ali ako je nekom potrebno ovako nesto moze da mi se javi putem maila jer ne zivim u SRB. Naravno da ne trazim da mi se uplacuje novac unapred ali ako je neko zainteresovan neka se javi na mail

  jelic_daniel@yahoo.com

  The GPS Tracker is a device that uses the Global Positioning System to determine the precise location of a vehicle, person, or other asset to which it is attached and to record the position of the asset at regular intervals. The recorded location data can be stored within the tracking unit, or it may be transmitted to a central location data base, or internet-connected computer, using a cellular (GPRS), radio, or satellite modem embedded in the unit. This allows the asset’s location to be displayed against a map backdrop either in real-time or when analysing the track later.
  The GPS Tracker(GSM) uses the GSM/GPRS (850/900/1800/1900MHZ) network and GPS satellite positioning system to track the far-way object conveniently.
  The GPS Tracker(CDMA) uses the CDMA1X(800MHZ) network and GPS satellite positioning system to track the far-way object conveniently.

 26. The GPS Tracker is a device that uses the Global Positioning System to determine the precise location of a vehicle, person, or other asset to which it is attached and to record the position of the asset at regular intervals. The recorded location data can be stored within the tracking unit, or it may be transmitted to a central location data base, or internet-connected computer, using a cellular (GPRS), radio, or satellite modem embedded in the unit. This allows the asset’s location to be displayed against a map backdrop either in real-time or when analysing the track later.
  The GPS Tracker(GSM) uses the GSM/GPRS (850/900/1800/1900MHZ) network and GPS satellite positioning system to track the far-way object conveniently.
  The GPS Tracker(CDMA) uses the CDMA1X(800MHZ) network and GPS satellite positioning system to track the far-way object conveniently.

  ako je neko zainteresovan

  jelic_daniel@yahoo.com

 27. Odgovor za Kragujevcanina…

  Jedimo na sta mozes da se pozoves to je 5% greske neslaganja izmedju tvog brzinometra i njihovog radara i to na licu mesta… naravno ovo je bilo u straom zakonu o saobracaju, ne znam da li ga ima jos uvek…

  Ali ima jedna druga caka!!! imam je na mailu i dosta je slikovita pa ako te zanima da li te je prevario i kako da to provalis na licu mesta, sibni mi mail na nemanja.trifunovic@gmail.com pa da ti posaljem.

 28. cao drustvo..pozdrav iz bosne…dugo vremena koristim cobru r-215 anti radar detektor i bome spasio mi je vozacku masu puta..sad imam uniden laser sst superwideband i bome nista ne znam o njemu..ima li ko kakvih iskustava ? hvala unaprijed

 29. propast,stvarno moram kupiti neki anti laser.Do sad sam se upecao na radar bar jedno 10 puta a vozim tek nepune dve godine

 30. pa uvek je ista prica kol’ko para tol’ko muz’ke !!!! zivim preko u engleskoj,ovde je dovoljeno imati anti radar u kolima ! prosto ko pasulj moj drugar uzeo anti radar BTSB se zove pravi ga neki privatnik kao navodno u uk fora za malu decicu kao nas anti radar sistem kosta za prvih 100 ili 1000 kupaca 15 funti a inace je 375 hahah!!!sve u svemu o tome se i radi sto nije bitno koja je marka ako kosta oko 150 200 evrica valja sigurno !!! ja sam ovaj uzeo jer sam vozio po nekim brdima a anti radar me je upozorio 3 KILOMETRA RANIJE NA ZEMLJAKA POLICAJCA KOJI SEDI U ZASEDI U BENDZI 5-ICI I SNIMA SA laserom IZ ZBUNJA AUTOPUT hahah!!!! zato sam ga i uzeo jer je dokazan da pisti kad treba!!! e a fora je prosta sto ovaj otkriva sve zive i nezive kamere lasere i uredjaje jer u principu rade na slican nacin i manje vise koriste istu tehnologiju…zadovoljan sam stvarno jedini problem je sto reguje na sve zivo tako da ti non stop pisti po gradu jer reaguje na elektronske celije koje otvaraju vrata na radnjama robnim kucama i slicno haah!!! ima zato city mod pa ne pisti non stop po gradu ali nije pouzdan zato… tako ja ga utisam jer ima displej pa ti se pojacavaju boje i umnozavaju kvadratici sto si blizi kameri ili radaru…sve u svemu sve je to isto i radi na istom principu problem je sto nemozes da kupis krs neki od 50 evrica i da se nadas da si uradio nesto a i nemoras da te neko odere pa platis kao neku cobru nevidjeno opasan anti radar sistem iz kine za 350 evra?! ali da se vratimo na pocetak moj savet je ne kupuj ispod 150-200 evra nista!!!! plati pa klati tako kaze i moj tata!!!

 31. opet ja anti radar se zove BTST hahaah!! izv’nte svima ko’lo vas ima!!!![LEPO SE VIDI KO’LKO MI JE STALO KAKOS E ZOVE] CITAO SAM KOMENTARE PA TO JE NEVEROVATNO KOLIKO TU IMA NAUCNIKA HAHAH!!!! NEKI SILNI MEGAHERCI PPS-IJI I KO ZNA STA SVE JOS NISTA NE RAZUMES O CEMU SE RADI A DOSAO SI NA FORUM DA VIDIS STA DA KUPIS AONI GA TUPE I PREPUCAVAJU SE NAUCNIM SPECIFIKACIJAMA I TEHNICKIM TERMINIMA U STVARI SE PREPUCAVAJU KO VISE ZNA I KO JE PAMETNIJI I TEHNICKI NAJOBRAZOVANIJI HAHAAHAH!!!! KOGA BRE TO INTERESUJE HAAHAH!!!! BEZ LUTNJE NAUCNICI ALI SUMNJAM DA STE CULI ZA BTST A RADI PERFEKTNO VEC ZNATE SAMO NEKE SMINKERSKE NAJSKUPLJE FIRME PA SVAKA BABA U KRAJU ZNA DA JE MERCEDES S NAJBOLJI AUTO NA SVETU PA GA NIKO OD VAS NAUCNIKA NE VOZI HAAH!!!! A I OD NAS NEOBRAZOVANIH TAKODJE HAHAAH !!! ZNACI LJUDIMA TREBA PRAVA INFORMACIJA I OHRABRENJE DAJTE IM TO!!! A NE SAMO SUVOPARNO KLAPARANJE O TEHNICKIM PODATCIMA KOJE NIKOG NEINTERESUJU!!!! POSVETUJTE LJUDE POSTO ZNATE SVE O TOME STA DA KUPE KONKTRETNO I KAKO DA GA SAKRIJU DA IM PRVI UGLOMER NE BI ODUZEO I POKLONIO BRATU U ARILJU HAAHAHAH!!!!!! AJDE NAUCNICI DRUGARSKI POZDRAV BEZ LJUTNJE A I SVIMA OSTALIMA SVE NAJBOLJE I NADAM SE DA CE TE BITI ZADOVOLJNI KAO I JA…

 32. Ej ljudi,pored ovoliko anti radara ja sad ne znam koji je najbolji.Da li hoce neko od vas da mi kaze bez obzira koliko pisti,koji je najbolji,koliko kosta i gde da ga nadjem?Molim vas,jer naplacao sam se kazna!

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here