Radari, antiradari i detektori

229
153661
NAS SPONZOR

Ovaj tekst je namenjen svima koje zanima kako se vrši merenje brzine kretanja automobila u saobraćaju, a tekst će imati i poseban osvrt na načine funkcionisanja mernih instumeta za kontrolu brzine kretanja vozila, kao i uredjajima za njihovo ometanje i detektovanje.

“RADARI”

Učestao naziv za sve merne istrumente koje koristi policija je radar, a situacija je da postoji više vrsta uredjaja.

TRAVIMO

Travimo je sistem instaliran u operaterska (obično policijska) vozila, a sastoji se od prednje i zadnje kamere te centralne jedinice sa printerom i sistemom koji snima na video traku praćenje vozila. Koristi se u preko 90% slučaja na autoputevima i to najviše u Nemačkoj i Italiji, a ređe u ostalim Evropskim zemljama. Civilni automobil u kome se nalaze najmanje dve osobe od kojih je jedna u civilu, a druga u uniformi. Obično uniformisana osoba sedi iz vozača kako eventualna meta ne bi primetila da je pod nadzorom, gde se istovremeno i nalazi displej na kome se ispisuju sve potrebne informacije o praćenom vozilu. Video kamera iz automobila snima automobil za kojim se vozi, a radi pravilnog funckionisanja sistema neophodno je voziti bar 200 metara iza praćenog vozila, na približno jednakoj udaljenosti. Tokom praćenja se meta fotografiše četiri puta, a na svakoj od fotografija se nalaze informacije kao što su: brzina kretanja vozila, tačno vreme i put pređen od trenutka kada je počelo snimanje, odnosno nadgledanje.

Sistem Travimo po svojoj tehnologiji se ne može nazvati radar već on za brzinu uzima brzinu vozila u kome se nalazi oslanjajući se na to da će vozač policijskog vozila voziti veoma sličnom brzinom kao i vozilo koje se prati.Snimci se mogu podneti kao dokaz o počinjenom prekršaju, bilo da je reč o prekoračenju brzine ili o nekom drugom prekršaju. Obzirom da sistem Travimo je pasivan sistem, tj. ne emituje nego je reč o dve kamere i elektronici, logično je da ih radar detektor ne otkriva. Jedini način za izbegavanje policijskih vozila sa ovim sistemom je gledanje u retrovizore i ispred sebe kako bi na vreme uočili „sumnjiva“ vozila.Vozilo koje je primećeno da se kretalo prevelikom brzinom, prisilno se zaustavlja u zaustavnoj traci i u toj situaciji nema puno pomoći. Slike su dokazni materijal, a za policiju u ovom trenutku jedini problem su zaista vrlo brza vozila (koja mogu da idu preko 240 km/h – naravno mi Vas ne savetujemo da jurite tom brzinom kako bi pobegli Travimu), ali i taj problem se može rešiti nabavkom jačih i bržih policijskih automobila…

Policijska vozila sa Travimo uređajem još uvek nećete sresti u Srbiji, ali opasnost vreba već u susednim državama. Mana ovih uredjaja je što nemogu da kontrolišu brzinu kretanja u gradskim sredinama, jer je gotovo nemoguće voziti iza nekog kontinuirano 200 metara. Treba napomenuti da je za brzine iznad 100 km/h tolerancija 10%, što znači da će se kod ograničenja od 130 km/h, brzina od 143 km/h smatrati dozvoljenom brzinom.

Sistem Travimo može meriti brzinu i kada stoji metodom orijentira, međutim to se najčešće ne radi tako da se stacionarni Travimo može smatrati “bezopasnim” po pitanju merenja brzine (osim ako uz njega ne stoji radarski ili laserski uređaj, što je sasvim druga priča). Ali, stacionarni Travimo može registrovati ostale prekršaje, poput preticanja preko pune srednje linije ili nedozvoljena skretanja.

X BAND KOMAR

X band radar „Komar“, je prepoznatljiv po svom belom kvadratnom senzoru koji je najčešće postavljen na haubu policijskog vozila ili na poseban stalak. Ovo su radari najstarije generacije koji se danas uobičajeno koriste van većih gradova. Njihov je domet vrlo mali, tako da brzinu mere na udaljenosti do max. 150-200 metara pre nailaska na radar. Jak su izvor zračenja, tako da ih bilo koji od radar detektora otkriva na udaljenostima daleko većima od onih na kojima oni mere brzinu i to i u odlaznom i u dolaznom smeru, ne retko na udaljenosti od 1000-1500 m. Zbog toga ne predstavljaju apsolutno nikakvu opasnost u kombinaciji sa radar detektorima. Emituju signal konstantno.

K BAND RADARSKI PIŠTOLJI

K band radarski pištolj odlikuje način slanja signala u odnosu na X band radara. Rezlika je u tome što K band ne emituje konstantno nego “pulsno”, nakon što operater odabere automobil kome želi izmeriti brzinu. Takođe ne predstavlja nikakvu opasnost u kombinaciji sa radar detektorima.

MULTANOVA

Ka band radari i “Superwide” band radari u SiCG i Evropskim zemljama postoje samo u obliku tzv. Instant On ili Photo radara koji se kod nas popularno nazivaju „Multanova“. Multanova je u stvari samo naziv švajcarskog proizvođača radarske opreme. Konkretni aparati koji se koriste u Evropi i u SiCG obuhvataju opremu dva proizvođača: Multanova model 6f i Traffipax. Princip rada oba radara je približno isti i imaju mnoge mogućnosti koje uključuju i mogućnost prenosa podataka na kompjuter te obradu rezultata. Sistem se sastoji od tronošca na kome je smeštena konusna radarska antena, elektronike, akumulatora koji napaja sistem i blica za noćno snimanje. Aparati rade na Ka bandu, tačnije na radarskoj frekvenciji od 34.3 GHz i emituju stalan radarski snop vertikalan na put pod uglom od 21 stepen. Automobil ulazi u taj radarski snop i izlazi iz njega, aparat meri vreme ostanka u snopu i „zna“ dužinu snopa. Po izlasku automobila iz snopa izračunava se brzina i ako je automobil u prekršaju, slika se pomoću fotoaparata koji noću koristi blic. Vlasnik vozila zatim dobija na licu mesta ili na kućnu adresu obaveštenje o počinjenom prekršaju.

Udaljenost od aparata do ruba snopa iznosi maksimalno oko 130-150 m što znači da radar detektor Multanovu detektuje na udaljenosti od 0 do max. 150 m od aparata. Problem je taj što je Multanovin radarski signal srazmerno slab, tako da se radar detektor „bori“ sa time da odbaci signal kao lažni alarm. Apsolutno superiornim kod ovog radara pokazao se Whistlerov DE 1670 i Cobrina XRS serija modela. Mnogi slabiji radar detektori odbace Multanovin signal kao lažni tako da daju signal vrlo kasno, a u slučaju da aparat nije dobro kalibriran viljuškom za kalibraciju, takođe su moguće greške u detekciji, ali na to se ne može uticati.

Kod aparata Traffipax koji je sličnog izgleda ali kompaktnijih dimenzija, detekcija je olakšana i proteže se na udaljenosti većoj od 200 metara od mesta na kome se prekršioc slika.

Zanimljivost kod oba aparata je ta da će odbaciti slikanje vozila ako više njih vozi paralelno u dve trake bez obzira na brzinu i ako se po noći nije ponovo napunio blic fotoaparata što traje do jedne sekunde. Aparati se najčešće podešavaju tako da slikaju prekršitelje koji u zonama od 50 km/h voze iznad 60 km/h, tako da se daje određena zona tolerancije. Takođe je korisno napomenuti da Multanovu zbunjuju nagla ubrzavanja ili nagla kočenja unutar radarskog snopa, dakle 150 m od aparata, tako da je moguće odbacivanje slikanja u tom slučaju. Multanova može slikati i sa prednje i sa zadnje strane, u Srbiji i Crnoj Gori najčešće se slika s prednje strane.

Svaki vozač zaustavljen na taj način tek naknadno moće da dobije na uvid fotografiju koja to dokazuje. Naime, to je metoda kojom se policije sve više služe, iz razloga što fotografija ne govori ništa o vozaču pa prijava ide na vlasnika vozila. A vlasnik vozila je po zakonu dužan da dostavi podatke o osobi koja je tada upravljala vozilom.

Nisu retki primeri u kojima vlasnik vozila kao vozača navede svoju babu ili dedu koji ni ne nemaju vozačku dozvolu. Jednom prilikom vozač je naveo svog 70-godišnjeg oca kao vozača koji je u gradskoj ulici navodno vozio 180 km/h, a jedan motorciklista svoju baku za vožnju velikom brzinom na motoru! Povremeno je moguće na fotografiji prepoznati vozača, pa ako imate brkove ili bradu, nemojte kao vozača navesti svoju suprugu! Zbog bolje mogućnosti identifikacije ovaj uređaj koristi se uglavnom na u slučaju kada vozila dolaze ka njemu, retko snima vozila koja se od njega odmiču, a trenutak u kojem snima je kada je vozilo na vrlo maloj udaljenosti od samog uređaja.

LASER

Laserski pištolji – popularno zvani „laseri“ koji se koriste u Srbiji i Crnoj Gori su pištolji tri proizvođača, reč je o Multanovinom „Star laseru“, Marksmannovom aparatu model LT 20-20 i najčešće Thompsonovom PRO laseru i PRO III laseru, koji je najčešće zastupljen u SiCG. Laser je uređaj koji se najviše koristi zbog lakog prenosa sa jednog mesta na drugo i najčešće se koristi u gradu. Budući da uređaj ima domet više od 800 metara, vozač ima vremena da se zaustaviti, a po zaustavljanju mu se pokazuje display uređaja na kojem je istaknuta brzina kretanja.

Za razliku od radara, laserski pištolj meri brzinu samo jednom vozilu koga gledajući kroz okular koji ima „snajperski nišan“ i dvostruko približavanje odabira operater. Operater zatim šalje laserski snop prema odabranom vozilu koji se mora odbiti od vozila i vratiti nazad u aparat koji zatim meri brzinu vozila. Laserski snop se odbija od vertikalnih reflektivnih površina na automobilu, najčešće tablice i farove, a dobro se odbija i od svih hromiranih delova na automobilu. Odličnu pomoć laserima pruža i refleksija CD-R i DVD diskova koje iz „nerazjašnjenih motiva“ često koriste vozači u SiCG. Najbolje laserski snop reflektuju crvena vozila. Laserski pištolj ne može izmeriti brzinu mat crnom vozilu niske siluete sa uvučenim farovima bez prednje tablice kao što bi npr. bila Mazda RX-7 ili Pontiac Firebird.


Laserskim pištoljem meri se brzina preko ravnice sa udaljenosti od nekoliko stotina metara pri čemu od umešnosti operatera, vremenskih uslova i vrste vozila zavisi vreme posle koga će operater dobiti očitavanje brzine. Maksimalni domet detekcije za Whistler i Cobra laser detektore je neograničen jer njihova optika omogućava detekciju laserskih i radarskih signala bez obzira na udaljenost. Kod detekcije lasera pomoću radar detektora, mora se brzo reagovati odnosno prilagoditi vožnju propisima zbog kratkog vremenskog perioda potrebnog za očitavanje brzine. Taj period tokom koga bi trebalo da prilagodite brzinu najčešće iznosi između 5-12 sekundi zavisno od kvaliteta radar detektora odnosno njegove osetljivosti. Uvek postoji mogućnost i slučajnog zaustavljanja, polukružnog okretanja ili skretanja u neku od bočnih ulica pre nailaska na samog operatera. Najnoviji radar detektori imaju mogućnost detekcije i zaštite iz svih uglova tzv. 360°. Laseri se koriste i u odlazećem smeru. Naročito su popularna očitavanja brzine u Mađarskoj i Bugarskoj sa nadvožnjaka i kamufliranih drvenih kućica u šumarcima pokraj autoputeva. U ovim slučajevima operater dojavljuje podatke o vozilu patroli koja presreće vozilo.
Verovatno ste se i sami našli u takvoj situaciji i prvo pomislili: to je brzina od nekoga pre mene, ali posle nekog kraćeg vremena po merenju brzine, vrednost se automatski poništava, tako da je ta mogućnost vrlo mala. Za merenje brzine laserom potrebno je nekoliko pokušaja, iskustvo, i svakako vrlo mirna ruka.

Treba napomenuti i činjenicu da laser detektor reaguje samo ako se brzina meri vozilu u kome se on nalazi, odnosno u slučaju Whistler i Cobra laser detektora, otkriva se i rezidualna energija odbijanja laserskog snopa od drugih vozila. To znači da ako operater meri brzinu vozilu pored Vašeg, ne mora se dogoditi da Vaš detektor reaguje. Ali, u tom slučaju to i nije ni toliko bitno jer se ne meri Vaša brzina.

ZABLUDE

Lažni alarmi – radar detektor u gradovima ponekad detektuje tzv. lažne alarme, najčešće u blizini alarma koji osiguravaju prostore odnosno vrata koja se automatski otvaraju, TV i radio repetitora, taxi stanica i sl. Lažni alarmi ne predstavljaju problem jer su slabog intenziteta i mogu se uspešno filtrirati uključenjem „City“ moda (gradski režim) radar detektora. Uvek se pojavljuju na X bandu, retko na K bandu.

Samo bi se dotakli nekih od zabluda koje se vezuju za radarsku kontrolu.

Uređaji za merenje brzine ne rade na temperaturama manjim od 0 stepeni. NETAČNO!
Prema specifikaciji proizvodjača uredjaji su atestirani do temperature od -30 stepeni Celzijusa.

Ne može me izdvojiti iz kolone vozila. NETAČNO!
Novi laserski radari imaju “nišan” kojim tačno biraju vozilo koje žele da provere.

I najveća zabluda koja je predhodnih godina bila dosta zastupljena:

– CD zakačen na prednjem staklu ometa radar. NETAČNO!
Laserski znak se odbija od bilo kog dela automobila.


“ANTI RADARI”

Auto radar detektor je elektronski merni uređaj koji je namenjen prepoznavanju talasa koje emituju radarski i laserski uređaji. Njegov kvalitet zavisi i razlikuje se od njegove osetljivosti kao i od mogućnosti prepoznavanja što većeg broja talasa koji se emituju na različitim frekvencijama i u različitim standardima.


Auto radar detektor napaja se jednosmernim naponom od 12V (akumulatorski napon). Ne traži nikakvo specijalno održavanje kao ni uslove upotrebe. Korisno bi bilo napomeniti da je mesto na instrumental tabli vozila ili mesto pored krovnih kabinskih sijalica sasvim odgovarajuće što zbog čistine ispred optike detektora tako i zbog blizine napajanja i lakoće montaže.

Auto radar detektor dobro podnosi temperaturne razlike ali u letnjim mesecima dobro bi bilo skloniti ga od direktnog sunčevog zagrevanja koje je kroz vetrobransko staklo pojačano. Neophodno je da su uređaji kalibrirani viljuškom za kalibraciju. Odnosno da je optika podešena za prepoznavanje određenih frekvencija.Ukoliko su uređaji neprilagođeni ili kupljeni na područjima sličnim ili različitim od sistema za kontrolu brzine, dolazi do neprepoznavanja laserskih i radarskih talasa ili pak do kasnog prepoznavanja što je veoma bitno kod laserske detekcije, zbog njihove brzine očitavanja.

SVETSKA ISKUSTVA

U nekim zemljama ne samo da nije zabranjena već se i podstiče njihova upotreba.

Razlozi za to su sledeći:
1. Dokazanao je da su vozači koji poseduju ovakav uređaj oprezniji i da 24% manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama i nesrećama.

2. Uređaji imaju mogućnost da automatski i trenutno obaveste vozača o eventualnom prekoračenju brzine (Za to je potrebna saobraćjana infrastruktura koja to i podržava). Uređaji obaveštavaju o nailasku vozila pod rotacijom( hitna kola, vatrogasci, policija…) da bi vozač na vreme oslobodio put i propustio službeno vozilo. Različiti alarmni sistemi za obezbeđenje objekata, radio talasi, dalekovodi, taksi i benziske stanice emituju lažne alarme za koje je dokazano da psihološki utiču na vozača da vozi u skladu sa propisanom brzinom.

3. U razvijenim zemljama gde su velike saobraćajne infrastrukture i veliki intenzitet saobraćaja nemoguće je ljudskim faktorom na svim putevima kontrolisati brzinu te u takvim zemljama saobraćajna policija postavlja tzv. lažne emitere radarskih i laserskih signala, računajući da vozači koriste radar/laser detektore. Lažni emiteri su savremena zamena za table sa natpisom «radarska kontrola», koje psihološki utiču na vozače da prilagode brzinu dozvoljenoj. Na takav način podstiče se upotreba radar detektora.

Zbog svega navedenog logično je i podsticanje upotrebe ovakvih uređaja.

Na kraju da navedemo da je upotreba ovih uređaja dozvoljena u SAD, Kanadi, najvećem broju evropskih zemalja, među kojima su Engleska, Norveška, Irska, Italija i Nemačka, Španija i dr.

NEKI OD RADAR DETEKTORA

ESD 7000

 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje.
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
XRS 9300

 • Ugrađen sistem za detekciju lažne uzbune.
 • Obaveštava korisnika o nailasku vozila hitne pomoći, ili nekog drugog vozila opremljenog rotacionim svetlima.
 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom Spectre 1 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje.
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Obaveštava korisnika o relativnoj udaljenosti radara ili lasera.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
 • Dozvoljava korisniku da zatamni ekran detektora kod noćne vožnje.
 • Pamti podešavanja čak i kada je izvor napajanja uklonjen.
XRS 9400

 • Ugrađen sistem za detekciju lažne uzbune.
 • Obaveštava korisnika o nailasku vozila hitne pomoći, ili nekog drugog vozila opremljenog rotacionim svetlima.
 • Glasovno obaveštava korisnika o nailasku na radar ili laser.
 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom Spectre 1 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Obaveštava korisnika o relativnoj udaljenosti radara ili lasera.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
 • Dozvoljava korisniku da zatamni ekran detektora kod noćne vožnje.
 • Pamti podešavanja čak i kada je izvor napajanja uklonjen.
 • Obaveštava korisnika o uspešno obavljenom testu ispravnosti i da je spreman za rad.
 • Relative speed senzor koji otklanja lažne signale
 • Prepoznaje i upozorava preko hiljadu različitih vozila hitne pomoći ili sličnih vozila koja koriste strob svetla
 • glasovno upozorenje različito za različite bandove
 • pokrivenost od 360 stepeni za lasere
 • upozorava vozača na nailazak vozila hitne pomoći (vatrogasnih i sl.) i na nesreće na putu koristeći Safety Alert® odašiljače
 • upozorava vozača kada se nalazi u polju koje skenira VG-2 radar
 • pruža potpunu zaštitu od VG-2 radara
 • upozorava vozača kada se nalazi u polju koje skenira Spectre 1 radar
 • pruža potpunu zaštitu od Spectre 1 radara
 • prikazuje lako prepoznatljiv svetleći tekst kao indikator banda u koji se ulazi
 • dozvoljava korisniku da podesi filtre kada se nalazi u zoni sa mnogo lažnih signala (gradska vožnja)
 • Pruža informaciju o relativnoj udaljenosti od “mete”
 • Mogućnost automatskog stišavanja signala radi udobnije vožnje
 • Elektronski pamti podešavanje detektora određeno vreme, čak i ako nije priključen na napajanje
 • Obaveštava korisnika automatski kad završi samotestiranje (kad je spreman za upotrebu)
XRS 9700

 • Extra širok opseg detekcije omogućava napredno upozoravanje
 • Detektuje nove K & Ka Radare Gun Pop (Super-fast Instant-On) Mode.
 • Ugrađen sistem za detekciju lažne uzbune.
 • Za otklanjanje lažnih signala u gradskoj vožnji poseduje 3 nivoa
 • Obaveštava korisnika o nailasku vozila hitne pomoći, ili nekog drugog vozila opremljenog rotacionim svetlima.
 • Glasovno obaveštava korisnika o nailasku na radar ili laser.
 • Ugao detekcije lasera od 360 stepeni.
 • Upozorava vozača o vozilima sa prvenstvom prolaza i preprekama na putu preko sistema opremljenog Safety Alert®odašiljačima.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom VG-2 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od VG-2 radarskog detektora.
 • Upozorava vozača kada je pod prismotrom Spectre 1 radarskog detektora.
 • Pruža potpuni imunitet od Spectre 1 radarskog detektora.
 • Preko identifikacionih lampica obaveštava korisnika o vrsti radara koji vrši skeniranje
 • Dozvoljava korisniku da izabere operativni mod, smanjujući pri tom greške nastale u gusto naseljenim područjima.
 • Obaveštava korisnika o relativnoj udaljenosti radara ili lasera.
 • Automatsko prebacivanje u tihi mod kako bi se izbegla dekoncetracija vozača.
 • Dozvoljava korisniku da zatamni ekran detektora kod noćne vožnje.
 • Pamti podešavanja čak i kada je izvor napajanja uklonjen.
 • Obaveštava korisnika o uspešno obavljenom testu
 • ispravnosti i da je spreman za rad.
 • Elektronski kompas
DE 1670

 • Taster za veoma lako i brzo montiranje i demontiranje na postolje
 • Priključak za napajanje
 • Zvučnik omogućava tonsko i glasovno upozoravanje kada se radi o X, K, Ka band radarima, kao i laser i VG-2 radarima.
 • Power/Dim/Dark/Play taster – uključuje/isključuje uređaj i menja mod Dim/Dark (pritisnuti i držati 2 sekunde) za noćnu vožnju.U Memo modu Starts/Stops reprodukuje snimljenu poruku.
 • tasteri za pojačanje i smanjivanje glasnoće ( u Memo modu se sa njima prelazi sa jedne na drugu snimljenu poruku kojih maksimalno može biti 6)
 • Lako uočljiv display omogućava lako i sigurno opažanje koji zraci su u pitanju i koje su snage
 • Quiet/Menu/Record taster – pritiskom na taster Quiet pre nailaska na radar aktivira sa AutoQuiet mode koji nakon prve signalizacije automatski smanji glasnoću aparata. Pritiskom na isti taster dok se nalazi u snopu radara mutira se ton i ostaje samo svetlosno upozoravanje. Pritisnuti taster i držati 2 sekunde za meni OptionMode. (videti uputstvo)
 • CITY/CITY 1/CITY 2 tasteri smanjuju uticaj lažnih signala tokom gradske vožnje u tri nivoa
 • Laser Antenna (Rear) – Optika koja detektuje i laserske zrake došle sa zadnje strane (360 stepeni zaštita od lasera)
 • Laser Antenna (Front) – ultra usetljiva optika na lasere sa prednje strane
DE 1710

 • Detektuje sve radare (X,K, Superširoki spektar frekvencija Ka)
 • Lasere i sigurnosni radarski sistemi, uključujući sigurnosni sistem uzbune
 • Razdvaja radarske i laserske audio alarme – Određeni audio tonovi trenutno potvrđuju detekciju lasera,
 • X, K, Ka ili sigurnosnog radara.
 • Prioritetna uzbuna vas upozorava na najveću pretnju radarom
 • Tehnologija gradskog režima (otklanja lažne alarme).– Detektuje sve važeće laserske pištolje koji emituju na laserskoj frekvenciji od 905+/-10nm.
 • To uključuje sledeće laserske pištolje: Pro Laser I, II, i III; LTI 20-20; UltraLyte

DE 1730

 • 360° Potpuna laserska zaštita vozila – nema propusta u vašoj zaštiti – Detektuje od napred, sa strane i od pozadi.
 • Svetlosna signalizacija na ekranu
 • Potpuna frekvencijska zastita od laserskih, radarskih, VG-2 frekvencija*, kao i od sigurnosnih radarskih frekvencija.
 • (*VG-2 Štiti od detektora radarskih detektora)
 • Gradski režim – Smanjuje uznemiravanja lažnim alarmima
 • Tihi/Automatski tihi režim
 • Utišava zvučni alarm dok dozvoljava da vas dalje upozorava svetlosni alarm.
 • Čuvanje akumulatora vozila
 • Automatski isključuje detektor ako zaboravite da ga isključite
 • Prioritet alarma
 • Ako detektor prima više od od jednog signalaistovremeno, detektor signalizira najbitniji.
 • Sigurnosni sistem uzbune (obaveštava nailazak vozila pod rotaciom)
 • Detektuje sve važeće laserske pištolje koji emituju na laserskoj frekvenciji od 905+/-10nm.
 • To uključuje sledeće laserske pištolje: Pro Laser I, II, i III; LTI 20-20; UltraLyte

NAPOMENA

Radar detektor će Vas uvek uspešno zaštititi od navedenih i sličnih uređaja za kontrolu brzine ali samo prilagođena vožnja, odnosno vožnja po propisu će zaštiti Vaš život , kao i život osatalih učesnika u saobraćaju – POŠTUJETE SAOBRAĆAJNE PROPISE.Upotreba radar detektora nije zabranjena u USA, Australiji, Rusiji, Kini, u većini evropskih država, kao ni u Srbiji i Crnoj Gori.

Prethodni tekstSEAT predstavio Leon prototip
Sledeći tekstMazda RX8 se uključuje u šampionat izdržljivosti

229 COMMENTS

 1. Sto se BTST-1 uredjaja tice:

  Sa http://briskoda.net/off-topic-chit-chat/btst-adam-blair-laser-radar-detectors-etc/125933/

  Hi all,
  Been reading the various posts about Adam Blair. I ordered & received a BTST 1 (there is a new version out apparently), but all it picks up are automatic shop sliding door openers. Remains silent approaching fixed speed cameras etc. Have e-mailed the company for return/refund instructions (Thursday), but no reply. Phone not taking messages either ……… paid by debit card ……… have I lost the money? …… is there no way to bring this to equitable closure?

 2. Moras da ga rasklopis i vidis mozes li da mu odvojis komponente, tako da ga mozes sakriti iza retrovizora, ili tako negde…

 3. U Batajnici su me zaustavili, pokazali mi da sam vozila 84 km/h (obican radar, koji pokazuje samo brzinu), sto je apsolutno netacno. Navodno, radar me je uhvatio da vozim toliko 250 m dalje. Na 250 dalje, ja sam bila u koloni vozila, svi smo vozili odprilike istom brzinom, i usporili kad smo videli policiju. Sva vozila koja su bila ispred mene su “pobegla” u desnu traku, ja sam ostala u levoj jer nisam vozila brzo, a iako sam isla koji km preko ogranicenja, odmah sam usporila. Osporila sam zapisnik, nisam platila kaznu, i spremam se da idem kod sudije za prekrsaje. Nemaju snimak mog vozila, nisu mogli da me uhvate da vozim 84 km/h jer nisam toliko vozila, i nemaju nijedan dokaz da je to brzina kojom se kretao moj auto. Ja imam svedoka, koji je bio sa mnom u kolima i koji ce da potvrdi ovo sto sam rekla. Trazicu i suocenje.
  Vidim da je Kragujevcanin imao slican problem. Bas danas sam cula za jos jedan slucaj. Ukoliko vam se tako nesto desi, obavezno prijavite slucaj unutrasnjoj kontroli policije. Imacete dokaz vise za sudiju za prekrsaje.

 4. Prodajem Cobra esd 7000 antiradare, novi, originalno pakovanje, garancija 2 godine, ekskluzivna cena od samo 70 eura!
  Telefon: 064/4798-696

 5. zanima me jedan od najboljih ometaca, radara cena mi nije bitna staro pravilo ,,koliko para toliko muzike.. potreban mi je za motor nebi da rizikujem na srecu.. u koliko neko zna br. tel ili adresu zamolio bi da mi javi na moju E-postu brzi617@hotmail.it

 6. Čitajući sve ovde napisano, plus sve što sam pročitao na ostalim sajtovima koji se bave temom radar DETEKTORA i uzevši u obzir naš buđav životni standard NAJBOLJI izbor je:

  WHISTLER PRO78 RADAR DETECTOR.

  Košta 217 US$ sa isporukom i vrlo lako ga se može naći na ebay.com.

 7. sve je to dobro…vozite 200 km/h…radar vam nista ne moze…imate ometace…..zeznete policiju….a onda zavrsite kao naljepnica na nekom zidu, obicna fleka crvene boje i kamara zeljeza koja ostane od auta….onda dodje policija i uzme par mjera…napravi zapisnik….i na kraju sve sto ostane od vas je spomen obiljezje pored puta i arhiviran zapisnik o saobracajnoj nezgodi….nije nikakva steta ako vas radar ne snimi dok brzo vozite….a Bogami kad vidim kakve ste budale nikakva steta nije ni kad poginete….zato samo nagazite na gas nekoga cete prevarit samo zavisi koga…..i meni je lijepo da mi oproste kaznu od 100 evra za 20 evrica na kafu….treba zahvalit….svi zahvaljuju kad doktoru daju 100 evra da uzme pacijenta iako ga je morao i bez njih uzeti, to je njihova duznost a od policije prave lopove za 10 evra….najmanje uzimaju iako najmanje plate imaju a opet su najveci lopovi od svih korisnika drzavnog budzeta.

 8. ljudi pomagajte.blicnuo me radar u madjarskoj.imam srpske tablice.155km/-160km/h sam vozio.da li ce kazna da mi stigne na kucnu adresu ili ce da me kazne negde usput?molim vas odgovorite ako znate.hvala

 9. Ja sam rodjen zarobljen kapitalizmom kao i svi vi-tako da jednostavno ne zelim da mi ovi jezuitsko-masonski sljedbenici uzimaju lovu kojom odrzavaju svoje fotelje do sledecih izbora-tako da ne zelim drzavi da dajem jer mi ona uzima sve sto bi jedan covjek mogao da ima. Koristit cu sva sredstva koja mi mogu pomoci da izbjegnem ,,harače,,kojima nas drze zauzdane-tako da sam porucio izmedju ostalog ovaj radar cobra xrs9970g,pa sad ne znam hoce li me spasiti-ali i ako ne,onda cu ga zamjenit boljim. I cak sam se iskljucio sa drzavne strujne mreze-koristim inverter od osam kilovata(WWW.WOLTEC-INDUSTRIES.COM INVERTERI 12DC-220AC) i mali generator na vodu 12V…Tako da imam svoje nesto…
  Sto se tice policije,ne mrzim ih,naprotiv imam drugova i rodjaka-ali! kojima sam dao do znanja zasto i kako se borim protiv represije!
  Pa ljudi,zivi i zdravi bili,i pogledajte film ,,tzeitgeist addendum,, koji daje nekakvu sliku mene kad sam ljut ovako. zBOgom

 10. Doneo sam iz USA COBRA XRS 9745. Danas tj uvece pali mi se signal PRO LASER negde na oko 200-250 metara od pandura za koje sam znao da su tu jer sam pre toga dosao iz tog pravca, nisam uspeo da zakocim dovoljno brzo ili sam mozda ublazio brzinu jer po zaustavljanju od strane policije izmerena mi je brzina 62, a dozvoljena 50. Tako da nikako ne mogu biti zadovoljan ovim uredjajem koji sam platio 95 dolara. Jedina uteha mozda je sto je kazna 5000 a ako platis u roku od 8 dana ide pola i druga stvar koju sam zaboravio da kazem je da sam silazio sa mosta u trenutku merenja tako da je mozda to skratilo domet mog radar detektora. Ipak za taj novac koji sam ulozio ocekivao sam da je domet detekcije daleko veci kao sto pise u prirucniku da je od 1 do 1,5 milje razdaljina koju uredjaj registruje… Jos jednom razocaran sam ovim uredjajem jer sam se kretao mozda oko 75 i smanjio na 62 u trenutku kada su me snimili. Zakljucak:
  KASNO SAM UPOZOREN OD STRANE COBRA XRS 9745…

 11. imam videoregistrator i radardetektor iz rusije subini str xt.5.detektor ne radi u srbiji.zna li neko zasto

 12. Imam videoregistrator i radar detektor subimi STR.X5 iz rusije.Ne radi na nase radare i kamere.Zna li neko zasto

 13. imam escort rx850 uzeo sam unident r3 momentalno najbolji na svetu toliko je osetljiv da hvata 80% vise nego escort koji je pre neku godinu bio vrh. nisam siguran koji talsi su u upotrbi u srbiji ovde je ka band i laser
  samo k band su neki najnoviji parkirani kombiji koji slikaju stoje kraj puta. inace ka band je snjimanje iz policiskih auta tako da mnogi otovre oci i ugase k band

 14. stari escort rx980 greska i k band drnda okolo naokolo na sve zivo od automaskih vrata pa cak i radara na tempomatu od novijih auta

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here